Copyright 2020 - Szkoła Podstawowa nr 8 w Siedlcach

Ogłoszenie wyników konkursu „Siedlce-Wolne i Niepodległe”

W dniu 6 listopada 2019 r. w naszej szkole odbył się międzyszkolny konkurs plastyczny pt. „ SIEDLCE-WOLNE I NIEPODLEGŁE” w ramach II edycji konkursu „Barwą i kreską o Polsce Niepodległej”.

Konkurs dla uczniów siedleckich szkół podstawowych zorganizowała Szkoła Podstawowa nr 8 w Siedlcach oraz Muzeum Regionalne w Siedlcach.

Pomysłodawcami konkursu byli p. Piotr Kozak z SP 8 w Siedlcach oraz p. Sławomir Kordaczuk z Muzeum Regionalnego w Siedlcach.

Uczestnicy wykonywali prace „na żywo” przez 3 godziny, pracując w dwóch kategoriach:

klasy 4-6 szkoły podstawowej

klasy 7-8 oraz klasy gimnazjalne.

Do konkursu zgłosiło się 27 uczestników z 7 placówek oświatowych.

Komisja Konkursowa obradowała w składzie:

  1. p. Sławomir Kordaczuk- -przewodniczący,
  2. p. Marlena Czajkowska- artysta plastyk,
  3. p. Elena Bucherova- artysta plastyk- Słowacja,
  4. p. Iryna Gresyk- artysta plastyk- Ukraina,
  5. p. Miroslav Bucher- artysta plastyk- Słowacja,
  6. p. Antoni Wróblewski- artysta plastyk,

Komisja postanowiła :

W kategorii: klasy 4-6 szkoły podstawowej przyznać 3 nagrody i 2 wyróżnienia.

Nagrody otrzymali:

Natalia Gajewska- Szkoła Podstawowa nr 7, opiekun: p. Hanna Michalik,

Jan Szymani- Szkoła Podstawowa nr 4, opiekun: p. Agnieszka Różewska,

Lena Dudewicz - Szkoła Podstawowa nr 8, opiekun: p. Piotr Kozak.

Wyróżnienia otrzymali:

Natasza Przestrzelska- Szkoła Podstawowa nr 11, opiekun: p. Anna Wyrębiak,

Anna Mazurczak- Szkoła Podstawowa nr 7, opiekun: p. Hanna Michalik.

W kategorii: klasy 7-8 szkoły podstawowej przyznać 2 nagrody i 5 wyróżnień.

Nagrody otrzymali:

Julia Mitura- Szkoła Podstawowa nr 8, opiekun: p. Piotr Kozak,

Aleksander Sikorski- Szkoła Podstawowa nr 11, opiekun: p. Anna Wyrębiak.

Wyróżnienia otrzymali:

Zuzanna Pióro- Szkoła Podstawowa nr 1, opiekun: p. Bożena Prachnio,

Anna Konopka- Katolicka Szkoła Podstawowa, opiekun: p. Jadwiga Omiljan,

Maria Kuryło- Szkoła Podstawowa nr 4, opiekun: p. Agnieszka Różewska,

Julia Smyk- Szkoła Podstawowa nr 1, opiekun: p. Bożena Prachnio,

Adrianna Posiadała- Szkoła Podstawowa nr 8, opiekun: p. Piotr Kozak

Wszystkich uczestników wraz z opiekunami serdecznie zapraszamy w dniu 12 listopada o godzinie 12.00 na akademię z okazji Narodowego Święta Niepodległości, która odbędzie się w naszej szkole.

 Podczas uroczystości wręczymy laureatom nagrody i dyplomy uczestnictwa.

Szczególnie dziękujemy za hojne wsparcie organizacji konkursu, ufundowanie nagród i wyróżnień p. Markowi Mikiciukowi z PPHU MARKER w Siedlcach  oraz  p. Marlenie Czajkowskiej z MAXI-ART w Siedlcach.

f t g m