Copyright 2020 - Szkoła Podstawowa nr 8 w Siedlcach

Warto wiedzieć, że…

W związku z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w szerszym niż dotychczas zakresie oraz różnych narzędzi w celu rozrywki i zabawy, należy zadbać o to, aby uczniowie korzystali z nich w sposób świadomy i bezpieczny.

W ramach programu „Twoje Dane – Twoja Sprawa” Urząd Ochrony Danych Osobowych przygotował cykl porad, mających na celu uwrażliwienie na kwestie ochrony danych osobowych i prywatności przy korzystaniu z różnych narzędzi/aplikacji online. Zwrócono szczególną uwagę na kwestie związane z korzystaniem z aplikacji TIKTOK, portali społecznościowych, kradzieżą tożsamości.

Konkretne porady - w załącznikach. Zachęcamy do zapoznania się, aby korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych było bezpieczne i nie narażało na utratę prywatności w sieci.

Kradzież Tożsamości     Porada dot. TikTok     Porada - Portale Społecznościowe

f t g m