Copyright 2020 - Szkoła Podstawowa nr 8 w Siedlcach

Stefan Kardynał Wyszyński-nasz patron i wzór

Dnia 29 maja 2020 roku został rozstrzygnięty szkolny konkurs plastyczny pt. „"Stefan Kardynał Wyszyński-nasz patron i wzór". W konkursie należało wykonać pracę plastyczną związaną z tematem lub inspirowaną „Dekalogiem” naszego patrona.

Komisja Konkursowa w składzie: dyr. Karol Wnorowski- przewodniczący oraz p. Piotr Kozak, p. Danuta Tatarczak, p. Małgorzata Kogut, p. Bożena  Misztela- członkowie komisji, dokonała oceny nadesłanych prac plastycznych.

Z radością informujemy o przyznaniu nagród i wyróżnień.

W kategorii- uczniowie klas I- III przyznano:

Nagrody - Zofii Rządkowskiej i Aleksandrowi Dmowskiemu.

Wyróżnień -nie przyznano.

W kategorii- uczniowie klas IV- VI przyznano:

Nagrody - Klaudii Włodarczyk,  Klaudii Rosie,  Nicoli Smulikowskiej i Anastazji Małek.

Wyróżnienia-  Dominice Trębickiej, Aleksandrze Michowieckiej i Kacprowi Wołosowi.

W kategorii – uczniowie klas VII- VIII  nagród i wyróżnień nie przyznano.

f t g m