Copyright 2020 - Szkoła Podstawowa nr 8 w Siedlcach

Przeciwdziałanie dopalaczom i bezpieczeństwo uczniów podczas ferii zimowych

Prosimy rodziców i opiekunów uczniów o zapoznanie się z listem Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji.
Dotyczy on przeciwdziałania zażywaniu substancji potocznie nazywanych „dopalaczami". List GIS i KGP.

f t g m