Copyright 2020 - Szkoła Podstawowa nr 8 w Siedlcach

Składanie wniosków o przyjęcie do klasy IV i VII

Prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem Prezydenta Miasta Siedlce w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyjęcie do klasy IV i VII.

Zarządzenie PMS.

Wniosek o przyjęcie ucznia do szkoły.
(wniosek należy wydrukować i złożyć do dyrektora szkoły do której dziecko uczęszcza obecnie)

f t g m