Copyright 2020 - Szkoła Podstawowa nr 8 w Siedlcach

Ślubowanie klas pierwszych

24 października 2019 r., odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania dzieci na uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedlcach. Przewodniczący Samorządu Szkolnego powitał zaproszonych gości, dyrekcję, nauczycieli, pracowników oraz rodziców.

Szczególnie ciepłe słowa skierował do bohaterów uroczystości - uczniów klas pierwszych. Następnie uczniowie zaprezentowali krótki program artystyczny, w którym pokazali jak pięknie potrafią śpiewać i recytować. Po części artystycznej przyszedł czas na uroczyste ślubowanie, po którym dyrektor Pan dr Karol Wnorowski dokonał symbolicznego pasowania na ucznia. Od tej pory oficjalnie Pierwszaki zostały włączone do grona społeczności szkolnej. Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie przez wychowawców pamiątkowych upominków- książek Po uroczystości dzieci udały się na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Zdjęcia z tego wydarzenia zobacz TUTAJ.

f t g m