Copyright 2020 - Szkoła Podstawowa nr 8 w Siedlcach

Konsultacje z pedagogiem i psychologiem

Szanowni Państwo, Drodzy  Uczniowie.

Zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN dla szkół umożliwiono konsultacje  z pedagogiem, psychologiem w szkole dla uczniów.
Szkoły przy organizacji konsultacji uwzględniają wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia oraz Procedury  bezpiecznej organizacji opieki na terenie Szkoły Podstawowej nr 8 w Siedlcach w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.

Prosimy o wcześniejszą informację o planowanej konsultacji i wypełnienie oświadczenia (które otrzymaliście Państwo poprzez Dziennik Librus).

Konsultacje dla uczniów, rodziców z pedagogiem, psychologiem szkolnym odbywać się będą raz                  w tygodniu, w gabinecie pedagoga, psychologa począwszy  od 27 maja  (kl. VIII) i od 1 czerwca 2020 r. dla wszystkich uczniów  według harmonogramu :  

Pedagog Mariola Księżopolska środa godzina 11.00- 14.00         tel. 663 825 939

Psycholog Paweł Gregorczuk wtorek godzina 10.00- 13.00         tel. 571 352 309

Możliwe są konsultacje w innym terminie po wcześniejszym ustaleniu daty i godziny poprzez Dziennik Librus lub telefonicznie. Przypominamy , że pozostajemy w gotowości do codziennego wspierania uczniów i rodziców poprzez kontakt telefoniczny, oraz Dziennik Librus.

Z poważaniem.

Mariola Księżopolska, Paweł Gregorczuk

f t g m